Velkommen til CBH Entreprenøren

 

Vi tilbyder os inden for:
•    Dræning.
•    Div. Gravearbejder.
•    Anlægsopgaver.
•    Opmåling/ afmærkning af punkter med GPS.
•    Kortudskrivning af drænpunkter.
•    Arealmåling med GPS.
•    Spuling af dræn Nyhed
•    Slamsugning Nyhed

Dræning er et af vores specialer og vi opmåler og afsætter gerne dit projekt.

CBH Entreprenøren er et enmandsfirma hvor du selv kan hjælpe til, eller som ved større projekter indlejer den nødvendige hjælp.

Træt af ikke at kunne finde dine dræn, brønde, stophaner m.v.
Når du nydræner eller renovere/ spuler dine dræn eller den underjordiske brønd, får skiftet din stophane osv. har du muligheden for at få opmålt dem med GPS og få udskrevet koordinaterne samt få et oversigtskort. Når du skal bruge placeringen af dine dræn, brønde, stophaner osv. igen, kan jeg ligeledes afsætte dem igen.
Koordinaterne er inden for 2 cm i plan og 3 cm i kote.

Opmåling af arealer kan ligeledes udføres.

Spar på hukommelsen og slip for besværet.....
Få afsat dine dræn, brønde, stophaner m.v. med GPS.