logo edit copy

• Spuling af dræn
• Rensning af drænbrønde
• Spuling af regnvandssystemet
• Rensning af tagbrønde
• Lokalisering af problem med søgerEr markdrænene stoppet eller er der faldet nogle rør sammen?

Omlaegning af hovedraen 3 800  Omlaegning af hoveddraen 1 600  Omlaegning af hoveddraen 2 800 

Vi spuler drænrørene igennem fra de tilgængelige brønde og er disse fyldt med sand, tømmer vi dem.
Hvis der er rør vi ikke kan spule igennem, kan vi finde punktet med vores sonde. Det kan være at rørene er faldet sammen eller de gamle lerrør der har givet sig så meget, at der ikke kan spules igennem dem.

Desuden kan rørene dreje så kraftigt, at der ikke kan spules ”rundt om hjørner”. Der kan desværre også være rødder i drænene, hvis de ligger i nærheden af beplantninger eller større træer.

Vi kan ofte få hul på disse rodklumper, men det er kun en kortvarig løsning, da rødderne hurtigt vokser ind i drænet igen. Her kan en flytning af drænrørenes placering eller en omlægning til lukkede rør være den eneste mulighed.
Dette kan vi være behjælpelige med.