logo edit copy

• Opmåling til drænprojekter
• Afsætning af dræn og brønde
• Opmåling og afsætning af el-kabler, vandledninger, stophaner, fiber m.v.
• Opmåling af arealer
• Afsætning af ridebaner, byggeprojekter m.v.

 

Opmåling m GPS 600

 

 

 

Udover opmåling af dræn kan vi opmåle og afsætte stophaner, målerbrønde, elkabler, vandledninger mv.

Har du vandledninger, elkabler, fiberrør mv. som krydser din jord, kan vi afsætte disse med GPS enten ved nedgravningen eller ved senere frigravninger.
Ved større drænprojekter skal krydsende kabler mv. altid påvises af ledningsejerne og herefter kan man afsætte disse punkter med GPS, så man senere kan finde de pågældende ledninger ved opgravninger til nyt arbejde.

Når først tingene er afsat med GPS, er det hurtigt at finde frem til hvad der ligger i jorden.

Herudover kan vi også opmåle arealer samt afsætte punkter fra koordinater, f.eks. skelpæle eller lignende.